CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 10 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 10/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 3 ngày 10 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:25:00 Hình hiệu Kids & Family TV
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 20 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 20 . 2
7:25:05 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
7:41:00 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
7:44:45 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
8:00:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 6 . 1
8:30:35 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 6 . 2
9:18:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 1
9:29:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 2
9:45:05 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
9:50:20 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
9:57:40 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
10:20:05 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
10:54:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 1 (Phần III)
11:04:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 2 (Phần III)
11:35:25 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
11:41:05 Vui học Toán – Số 21 (Phần 1)
11:49:15 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 1
12:10:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 2
12:49:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 1
13:03:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 2
13:18:10 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
13:57:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 38 . 1
14:28:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 38 . 2
15:08:10 Music 4 Kids – Số 46
15:25:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 1 (Phần III)
15:33:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 2 (Phần III)
15:50:35 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
16:15:00 Tôi yêu nhà tôi – Số 10
16:40:00 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
16:43:15 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
17:10:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 1
17:24:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 2
17:40:20 Happy birthday – Số 53
17:45:20 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
17:50:10 Ca nhạc : Bài 15 , Bài 14 , Bài 16
18:08:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 12 . 1
18:22:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 12 . 2
18:43:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 74 . 1 (Phần III)
18:53:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 74 . 2 (Phần III)
19:15:55 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 7
19:25:25 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
19:30:55 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 21 . 1
19:54:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 21 . 2
20:20:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 39 . 1
20:46:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 39 . 2
21:10:55 Phim Hài 93 . Bảo Bối
21:24:30 Phim Hài 94 . 49 gặp 50
21:40:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
21:50:15 Happy birthday – Số 53
22:00:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 7 . 1
22:26:10 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 7 . 2
22:53:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 1
23:05:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 2
23:20:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 74 . 1 (Phần III)
23:28:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 74 . 2 (Phần III)
23:40:25 Happy birthday – Số 53
23:50:35 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
0:10:35 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
0:20:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 12 . 1
0:31:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 12 . 2
0:50:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 1
1:02:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 39 . 2
1:20:40 Kids&Family News – Số 14

Comments

comments

Comments are closed.