CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 05/11/2013 Comments Off
Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:29:00        Tập thể dục buổi sáng

6:37:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  15 . 1

7:01:00        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  15 . 2

7:29:40        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

8:00:05        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 3 . 1

8:30:15        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 3 . 2

9:15:05        PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 1

9:27:10        PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 2

9:45:50        Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

9:51:10        Những que diêm thông minh – Số 75

10:20:10      Ước mơ của bé – Số 52

10:33:10      Happy birthday – Số 48

10:48:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 1 (Phần III)

10:58:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 2 (Phần III)

11:34:50      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

11:49:40      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:20      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 1

12:08:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 2

12:47:30      PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 1

13:02:25      PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 2

13:19:35      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

13:55:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 3 . 1

14:25:55      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 3 . 2

15:06:50      Music 4 Kids – Số 41

15:25:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 1 (Phần III)

15:34:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 2 (Phần III)

15:49:15      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:25      Tôi yêu nhà tôi – Số 5

16:40:55      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

17:10:05      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 1

17:23:35      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 2

17:40:10      Happy birthday – Số 49

17:45:20      Ca nhạc :   Bài 12, Bài 13, Bài 14

18:02:40      PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 1

18:18:20      PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 2

18:39:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 1 (Phần III)

18:50:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 2 (Phần III)

19:14:10      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 2

19:24:40      Ống kính biết tuốt – Số 12

19:32:35      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  16 . 1

19:56:15      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  16 . 2

20:22:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 4 . 1

20:48:25      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 4 . 2

21:11:50      Phim Hài  54. Giao không thông   – Phần 1

21:25:50      Phim Hài 54. Giao không thông   – Phần 2

21:45:25      Những que diêm thông minh – Số 75

22:00:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 4 . 1

22:26:10      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 4 . 2

22:51:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 1

23:02:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 2

23:20:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 1 (Phần III)

23:27:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 2 (Phần III)

23:40:25      Những que diêm thông minh – Số 75

23:50:15      Kids&Family News – Số 10

0:10:15        Ống kính biết tuốt – Số 12

Comments

comments

Comments are closed.