“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 03 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 03/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 3 ngày 03 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 13 . 1
6:59:45 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 13 . 2
7:25:15 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
7:45:00 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
8:00:40 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 . 1
8:30:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 . 2
9:16:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 1
9:27:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 2
9:45:45 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
9:50:20 Happy birthday – Số 51
9:55:20 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
10:20:20 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
10:51:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 1 (Phần III)
11:01:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 2 (Phần III)
11:35:10 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60
11:50:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:55:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 1
12:10:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 2
12:49:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 1
13:04:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 2
13:18:15 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
13:57:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 31 . 1
14:27:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 31 . 2
15:08:25 Music 4 Kids – Số 45
15:25:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 1 (Phần III)
15:34:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 2 (Phần III)
15:53:15 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:15:40 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
16:36:40 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:40:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
17:10:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 1
17:24:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 2
17:38:40 Happy birthday – Số 52
17:43:40 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
17:48:45 Ca nhạc : Bài 12 , Bài 11 , Bài 13
18:07:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 1
18:21:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 2
18:42:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 1 (Phần III)
18:52:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 2 (Phần III)
19:15:20 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 6
19:24:55 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:30:25 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 14 . 1
19:54:25 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 14 . 2
20:20:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 32 . 1
20:45:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 32 . 2
21:11:35 Phim Hài 80 . Công ty chuyên ôm – Phần 1
21:28:05 Phim Hài 80 . Công ty chuyên ôm – Phần 2
21:50:00 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
21:54:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
22:00:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 . 1
22:25:25 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 32 . 2
22:51:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 1
23:03:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 2
23:20:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 1 (Phần III)
23:27:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 67 . 2 (Phần III)
23:40:00 Happy birthday – Số 51
23:50:10 Kids&Family News – Số 13
0:10:00 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 1
0:31:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 5 . 2
0:50:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 1
1:02:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 32 . 2
1:20:05 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52

Comments

comments

Comments are closed.