CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 01 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 01/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 7
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 51
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 16
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 31
9:45:00 Happy birthday Số 92
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98
10:55:00 Anh hùng thiên hà Tập 49
11:35:00 Khám phá thế giới Số 22
11:55:00 PHHVN : Meo & Thiếu và đủ
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 31
13:15:00 Kids&Family new Số 43
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 60
15:15:00 Music 4 Kids Số 75
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 49
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
17:00:00 PHHVN : Những hình vẽ & Sự tích cây niêu PM
17:30:00 Happy birthday Số 93 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 30
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 32 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 50 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 17 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 8 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 61 PM
21:10:00 Hài : Một ngày ở trần gian PL
21:45:00 Happy birthday Số 93
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 17 PL
22:50:00 PHHVN : Những hình vẽ & Sự tích cây niêu
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 50
23:50:00 Kids&Family new Số 43
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 32
0:50:00 PHHVN : Những hình vẽ & Sự tích cây niêu
1:20:00 Music 4 Kids Số 75

Comments

comments

Comments are closed.