CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 30 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 30/12/2013 Comments Off

 Thứ 2 ( Ngày 30/12 )

Giờ PS         Tên Chương Trình
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 40
7:25:00 Music 4 Kids Số 49
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 26 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 26 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 20
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 4
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 14
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 20
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
11:55:00 Pocoyo Tập 16+17+18
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3.1
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 25
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 58 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 58 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 17
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 14
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
16:45:00 Pocoyo Tập 19+20+21 + 22 PL
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 15 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 13
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 1 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 59 PM
21:10:00 Hài : 1001 chuyện hàng xóm PM
21:40:00 Happy birthday Số 55
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 27 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 19+20+21 + 22 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 15
23:50:00 Music 4 Kids Số 49
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 3.2
0:50:00 Pocoyo Tập 19+20+21 + 22 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72

Comments

comments

Comments are closed.