CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 30/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 30/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 6
7:25:00 Music 4 Kids Số 75
7:45:00 Lớp học gà con Số 16
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 15
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 30
9:45:00 Happy birthday Số 92
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 51
10:55:00 Anh hùng thiên hà Tập 48
11:35:00 Nhí tài năng Số 13
11:55:00 PHHVN : Làm thế nào để thơm như hoa & Những ngón tay
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 30
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 59
15:15:00 Kids&Family new Số 43
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 48
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:00:00 PHHVN : Meo & Thiếu và đủ PM
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 31 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 49 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 22 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 7 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 60 PM
21:10:00 Hài : Hai điều ước PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 30
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 16 PL
22:50:00 PHHVN : Meo & Thiếu và đủ
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 49
23:50:00 Music 4 Kids Số 75
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 31
0:50:00 PHHVN : Meo & Thiếu và đủ
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98

Comments

comments

Comments are closed.