“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 22/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 5 . 1
7:03:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 5 . 2
7:30:25 Music 4 Kids – Số 44
7:46:35 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
8:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 23 . 1
8:29:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 23 . 2
8:54:10 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
9:15:35 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 1
9:27:30 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 2
9:44:00 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
9:53:35 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
9:57:10 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:20:20 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59
10:34:20 Happy birthday – Số 50
10:39:20 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:51:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 1 (Phần III)
11:01:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 2 (Phần III)
11:12:10 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
11:35:20 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
11:38:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
11:45:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 1
11:58:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 2
12:11:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
12:37:30 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 1
12:51:55 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 2
13:15:35 Nào mình cùng đi Số 20
13:32:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
13:55:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 23 . 1
14:26:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 23 . 2
14:52:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
15:07:10 Kids&Family News – Số 12
15:25:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 1 (Phần III)
15:34:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 2 (Phần III)
15:49:45 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
15:54:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
16:15:00 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 67
16:33:10 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
16:47:55 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
17:12:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 1
17:25:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 2
17:39:55 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
17:43:05 Ca nhạc : Bài 7 , Bài 8, Bài 9
17:50:45 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
18:02:10 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 1
18:16:40 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 2
18:40:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 1 (Phần III)
18:50:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 2 (Phần III)
19:01:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
19:13:00 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
19:16:35 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
19:41:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 6 . 1
20:06:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 6 . 2
20:31:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 24 . 1
20:57:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 24 . 2
21:20:50 Phim Hài 72. Tên làng – Phần 1
21:36:20 Phim Hài 72. Tên làng – Phần 2
21:53:10 Happy birthday – Số 50
22:01:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 24 . 1
22:26:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 24 . 2
22:52:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 1
23:01:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 2
23:20:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 1 (Phần III)
23:28:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 2 (Phần III)
23:41:15 Happy birthday – Số 50
23:51:25 Music 4 Kids – Số 44
0:11:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:21:00 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 1
0:32:30 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 2
0:51:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 1
1:00:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 2
1:20:50 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66

Comments

comments

Comments are closed.