CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 24/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 7
7:25:00 Music 4 Kids Số 57
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 39 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 39 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 12
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 12
10:35:00 Happy birthday Số 64
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 6
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 28
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
11:55:00 PHHVN : Trong vòng tay bè bạn
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 12
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 33
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 6 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 6 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 25
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 6
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Ống kính biết tuốt Số 28
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 12
17:10:00 PHHVN : Chiếc túi kỳ lạ PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 13 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 7 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 20
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 8 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 7 PM
21:10:00 Hài : Tỷ phú Văn Lang PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 40 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc túi kỳ lạ
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 7
23:50:00 Music 4 Kids Số 57
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 13
0:50:00 PHHVN : Chiếc túi kỳ lạ
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80

Comments

comments

Comments are closed.