CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 23/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 2 ( Ngày 23/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 33
7:25:00 Music 4 Kids Số 48
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 19 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 19 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 24
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 7
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 19
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
11:55:00 Pocoyo Tập 7+8
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 24
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 24
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 51 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 51 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 16
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 7
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
16:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
16:45:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 25 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 8 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 12
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 34 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 52 PM
21:10:00 Hài : Giàu giả PM
21:40:00 Happy birthday Số 54

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 20 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 8
23:50:00 Music 4 Kids Số 48
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 25
0:50:00 Pocoyo Tập 9+10 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71

Comments

comments

Comments are closed.