CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 20/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 20/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 21
7:25:00 Music 4 Kids Số 52
7:40:00 PHH VN : Một trò chơi
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 7 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 7 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
10:00:00 PHH VN : Một trò chơi
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 35
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 23
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
11:55:00 PHH VN : Một trò chơi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.2
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 28
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 79 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 79 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 20
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 35
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
16:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
17:10:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 1 PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 1 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 16
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 22 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 80 PM
21:10:00 Hài : Tiền ơi phần 1 PM
21:40:00 Happy birthday Số 58
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 8 PL
22:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 1
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 1
23:50:00 Music 4 Kids Số 52
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.1
0:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 1
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75

Comments

comments

Comments are closed.