CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 16/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 26 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 26 . 2
7:25:05 Music 4 Kids – Số 47
7:42:10 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
8:00:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 12 . 1
8:30:35 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 12 . 2
9:18:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 1
9:29:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 2
9:45:00 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
9:50:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
9:56:35 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 2
10:20:25 Happy birthday – Số 53
10:27:25 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 7
10:54:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 1 (Phần III)
11:04:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 2 (Phần III)
11:35:45 Vui học Toán – Số 22 (Phần 1)
11:45:25 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
11:50:15 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
11:55:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
12:10:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 43 . 2
12:49:45 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 1
13:03:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 2
13:18:05 Nào mình cùng đi Số 23
13:57:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 44 . 1
14:28:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 44 . 2
15:07:10 Kids&Family News – Số 15
15:25:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 1 (Phần III)
15:34:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 2 (Phần III)
15:53:00 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
16:15:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 70
16:30:25 Happy birthday – Số 53
16:35:25 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
16:40:35 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 2
17:10:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
17:25:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
17:39:30 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
17:44:20 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 1)
17:48:35 Ca nhạc : Bài 17 , Bài 18 , Bài 19
18:06:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 18 . 1
18:20:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 18 . 2
18:41:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 1 . 1 (Phần IV)
18:51:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 1 . 2 (Phần III)
19:14:10 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
19:16:25 Tôi yêu nhà tôi – Số 11
19:40:40 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 27 . 1
20:04:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 27 . 2
20:27:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 45 . 1
20:53:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 45 . 2
21:18:40 Phim Hài 03. Cô nuôi dạy hổ – Phần 1
21:33:15 Phim Hài 03. Cô nuôi dạy hổ – Phần 1
21:53:05 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
21:54:20 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
21:59:50 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 13 . 1
22:25:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 13 . 2
22:52:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
23:04:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
23:20:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 1 . 1 (Phần IV)
23:27:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 1 . 2 (Phần III)
23:40:15 Happy birthday – Số 53
23:50:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
0:10:50 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
0:21:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 18 . 1
0:32:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 18 . 2
0:50:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
1:02:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
1:20:55 Tôi yêu nhà tôi – Số 11

Comments

comments

Comments are closed.