CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 12 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 12/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 25
7:25:00 Music 4 Kids Số 68
7:45:00 Lớp học gà con Số 2
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 28 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 28 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 7
9:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 44
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
11:35:00 Nhí tài năng Số 6
11:55:00 PHHVN : Trần Quốc Toản 3 PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 7
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 31
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 11 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 11 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 36
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Khoảng trời PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 8 PL
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 26 PL
19:15:00 Khám phá thế giới Số 8 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 26 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 12 PM
21:10:00 Hài : Bệnh ghen PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 29 PL
22:50:00 PHHVN : Khoảng trời
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
23:50:00 Music 4 Kids Số 68
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 8
0:50:00 PHHVN : Khoảng trời
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91

Comments

comments

Comments are closed.