CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 08/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  21 . 1

6:56:40        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  21 . 2

7:25:50        Music 4 Kids – Số 42

7:42:20        Ống kính biết tuốt – Số 13

8:00:25        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 9 . 1

8:31:15        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 9 . 2

9:13:45        PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 1

9:25:50        PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 2

9:47:40        Ước mơ của bé – Số 53

10:20:00      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 57

10:33:15      Happy birthday – Số 49

10:48:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 1 (Phần III)

10:59:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 2 (Phần III)

11:35:00      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

11:49:20      Ống kính biết tuốt – Số 13

11:55:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 1

12:09:05      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 2

12:47:10      PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 1

13:02:05      PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 2

13:23:55      Ước mơ của bé – Số 53

13:55:00      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 9 . 1

14:27:20      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 9 . 2

15:09:20      Kids&Family News – Số 11

15:25:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 1 (Phần III)

15:34:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 2 (Phần III)

15:49:25      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:15:35      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

16:33:05      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

17:10:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 1

17:24:20      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 2

17:40:10      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

17:46:35      Ca nhạc :   Bài 29,  Bài 30,  Bài 31

18:05:35      PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 1

18:19:25      PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 2

18:41:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 1 (Phần III)

18:52:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 2 (Phần III)

19:14:25      Tôi yêu nhà tôi – Số 6

19:39:00      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  22 . 1

20:04:30      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  22 . 2

20:29:55      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 10 . 1

20:54:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 10 . 2

21:21:50      Phim Hài  59. Tất cả vì con  – Phần 1

21:38:35      Phim Hài  59. Tất cả vì con   – Phần 2

21:59:45      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 10 . 1

22:25:20      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 10 . 2

22:51:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 1

23:01:55      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 2

23:19:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 1 (Phần III)

23:26:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 2 (Phần III)

23:39:40      Happy birthday – Số 49

23:49:50      Music 4 Kids – Số 42

0:09:10        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:19:35        PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 1

0:30:05        PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 2

0:49:20        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 1

1:00:05        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 2

1:19:05        Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

Comments

comments

Comments are closed.