CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 10/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 21
7:25:00 Music 4 Kids Số 59
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 53 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 53 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 26
9:45:00 Happy birthday Số 67
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
10:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 20
11:35:00 Happy birthday Số 67
11:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
11:55:00 PHHVN : Giai điệu mùa Xuân
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 26
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 35
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 20 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 20 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 27
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 20
16:15:00 Music 4 Kids Số 59
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
17:10:00 PHHVN : Gậy ông đập lưng ông PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 27 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 21 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 22
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 22 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 21 PM
21:10:00 Hài : Du xuân năm hơi PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 54 PL
22:50:00 PHHVN : Gậy ông đập lưng ông
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 21
23:50:00 Music 4 Kids Số 59
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 27
0:50:00 PHHVN : Gậy ông đập lưng ông
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82

Comments

comments

Comments are closed.