CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 10 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 10/02/2014 Comments Off

Lịch phát sóng Thứ 2 ( Ngày 10/02 )
6:30 Thể dục buổi sáng
6:35 Đại hòe thụ Tập 39
7:25 Music 4 Kids Số 55
8:00 Địch nhân kiệt Tập 25
9:15 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 7
9:45 Ống kính biết tuốt Số 26
9:55 Nhìn hình đoán chữ Số 12
10:20 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
10:35 Happy birthday Số 61
10:45 Thần xe siêu tốc Tập 21
11:35 Ống kính biết tuốt Số 26
11:45 Nhìn hình đoán chữ Số 12
11:55 PHH VN : Chuyện Ông Gióng 1
12:45 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 7
13:15 Nào mình cùng đi Số 31
13:55 Nhiệm vụ khó chơi Tập 14
15:10 Kids&Family new Số 23
15:25 Thần xe siêu tốc Tập 21
16:15 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
16:40 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 14
17:10 PHHVN : Chuyện Ông gióng 2
17:40 Nhìn hình đoán chữ Số 12
17:45 Ống kính biết tuốt Số 26
17:55 Ca nhạc thiếu nhi
18:05 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 8
18:35 Thần xe siêu tốc Tập 22
19:15 Tôi yêu nhà tôi Số 19
19:30 Đại hòe thụ Tập 40 PM
20:20 Nhiệm vụ khó chơi Tập 15
21:10 Hài : Cổ tích thời @ Tập 2
22:00 Địch nhân kiệt Tập 26 PL
22:50 PHHVN : Chuyện Ông gióng 2
23:20 Thần xe siêu tốc Tập 22
23:50 Music 4 Kids Số 55
0:20 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 8
0:50 PHHVN : Chuyện Ông gióng 2
1:20 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78

Comments

comments

Comments are closed.