“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 09 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 09/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 09 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 19 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 19 . 2
7:25:05 Music 4 Kids – Số 46
7:40:55 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
7:44:40 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
8:00:20 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 5 . 1
8:30:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 5 . 2
9:17:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 1
9:29:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 2
9:45:00 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
9:57:50 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
10:20:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
10:29:55 Happy birthday – Số 52
10:53:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 1 (Phần III)
11:03:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 2 (Phần III)
11:35:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
11:40:35 Vui học Toán – Số 21 (Phần 1)
11:49:15 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 1
12:10:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 2
12:49:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 1
13:03:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 2
13:18:10 Nào mình cùng đi Số 22
13:57:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 37 . 1
14:28:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 37 . 2
15:07:30 Kids&Family News – Số 14
15:25:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 1 (Phần III)
15:34:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 2 (Phần III)
15:51:00 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
16:15:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
16:30:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
17:09:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 1
17:24:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 2
17:40:00 Nhìn hình bắt chữ – Số 3
17:44:50 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
17:47:05 Ca nhạc : Bài 14 , Bài 15 , Bài 16
18:05:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 1
18:19:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 2
18:40:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 1 (Phần III)
18:50:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 2 (Phần III)
19:12:50 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
19:15:05 Tôi yêu nhà tôi – Số 10
19:39:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 20 . 1
20:03:00 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 20 . 2
20:26:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 38 . 1
20:52:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 38 . 2
21:17:20 Phim Hài 90 . Cả nhà thương nhau
21:30:55 Phim Hài 92 . Chàng và nàng
21:48:45 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
21:51:10 Happy birthday – Số 52
22:00:55 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 6 . 1
22:26:35 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 6 . 2
22:53:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 1
23:05:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 2
23:21:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 1 (Phần III)
23:28:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 73 . 2 (Phần III)
23:40:50 Happy birthday – Số 52
23:51:00 Music 4 Kids – Số 46
0:11:40 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
0:21:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 1
0:33:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 11 . 2
0:51:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 1
1:03:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 38 . 2
1:21:45 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69

Comments

comments

Comments are closed.