CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 09 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 09/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 09/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 23
7:25:00 Music 4 Kids Số 72
7:45:00 Lớp học gà con Số 10
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 26
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9
9:45:00 Happy birthday Số 87
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 48
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 27
11:35:00 Nhí tài năng Số 10
11:55:00 PHHVN : Chiếc nôi trên vách đá & Cô bé hiểu thảo
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 39
15:10:00 Kids&Family new Số 40
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 27
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2 PM
17:00:00 PHHVN : Chú bé đánh giày & Cây sừng của hươu sao PM
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 28 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 16 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 24 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 40 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 3 PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 27 PL
22:50:00 PHHVN : Chú bé đánh giày & Cây sừng của hươu sao
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 28
23:50:00 Music 4 Kids Số 72
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10
0:50:00 PHHVN : Chú bé đánh giày & Cây sừng của hươu sao
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95

Comments

comments

Comments are closed.