CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 07/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 07/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 13
7:25:00 Music 4 Kids Số 76
7:45:00 Kids&Family new Số 44
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 22
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 37
9:45:00 Happy birthday Số 94
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 52
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 3
11:35:00 Nhí tài năng Số 14
11:55:00 PHHVN : Cây đèn thần & Quả trứng thông minh
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 37
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 66
15:15:00 Kids&Family new Số 44
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 3
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:00:00 PHHVN : Chiếc nôi trên vách đá & Cô bé hiếu thảo PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 99
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 38 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 4 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 24 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 14 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 67 PM
21:10:00 Hài : Bóng đá nhà đá PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 31
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 23 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc nôi trên vách đá & Cô bé hiếu thảo PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 4
23:50:00 Music 4 Kids Số 76
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 38
0:50:00 PHHVN : Chiếc nôi trên vách đá & Cô bé hiếu thảo PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 99

Comments

comments

Comments are closed.

Best buy site