CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 04/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Thứ 2 ngày 04 tháng 11 năm 2013

Giờ PS     Tên chương trình

6:29:00    Tập thể dục buổi sáng

6:37:20    Phim  Khang Hy vi hành – Tập  14 . 1

7:01:05    Phim  Khang Hy vi hành – Tập  14 . 2

7:29:45    Music 4 Kids – Số 41

8:00:15    Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 2 . 1

8:30:25    Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 2 . 2

9:15:15    PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 1

9:27:15    PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 2

9:45:25    Ước mơ của bé – Số 52

10:18:35 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 56

10:31:20 Những que diêm thông minh – Số 81

10:50:05 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 1 (Phần III)

11:00:05 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 2 (Phần III)

11:35:05 Vui học Toán – Số 16 (Phần 1)

11:49:05 Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:15 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 1

12:09:40 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 2

12:48:10 PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 1

13:03:00 PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 2

13:20:10 Ước mơ của bé – Số 52

13:30:10 Ống kính biết tuốt – Số 12

13:55:55 Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 2 . 1

14:26:10 Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 2 . 2

15:07:05 Kids&Family News – Số 10

15:25:10 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 1 (Phần III)

15:33:50 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 2 (Phần III)

15:49:15 Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

16:33:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

17:10:35 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 1

17:24:00 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 2

17:40:05 Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

18:03:00 PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 1

18:18:25 PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 2

18:39:40 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 1 (Phần III)

18:50:10 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 2 (Phần III)

19:12:35 Tôi yêu nhà tôi – Số 5

19:34:50 Phim  Khang Hy vi hành – Tập  15 . 1

19:59:00 Phim  Khang Hy vi hành – Tập  15 . 2

20:25:10 Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 3 . 1

20:50:55 Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 3 . 2

21:14:20 Phim Hài  53. Những người đàn ông đảm   – Phần 1

21:28:20 Phim Hài 53. Những người đàn ông đảm   – Phần 2

21:45:40 Happy birthday – Số 48

21:55:45 Ống kính biết tuốt – Số 12

22:01:20 Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 3 . 1

22:26:40 Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 3 . 2

22:52:45 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 1

23:03:20 PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 2

23:20:40 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 1 (Phần III)

23:28:10 PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 38 . 2 (Phần III)

23:40:35 Những que diêm thông minh – Số 81

23:50:35 Music 4 Kids – Số 41

0:10:50    Ống kính biết tuốt – Số 12

0:20:45    PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 1

0:32:50    PHH  Vua sư tử – Tập 27 . 2

0:50:55    PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 1

1:01:30    PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 3 . 2

1:20:45    Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

 

Comments

comments

Comments are closed.