CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 03 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 14
7:25:00 Music 4 Kids Số 58
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 46 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 46 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 19
9:45:00 Happy birthday Số 66
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 13
10:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 13
11:35:00 Happy birthday Số 66
11:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
11:55:00 PHHVN : Một chuyến đi xa của Tắc kè
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 19
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 34
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 13 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 13 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 26
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 13
16:15:00 Music 4 Kids Số 58
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81
17:10:00 PHHVN : Có một chú cóc con PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 20 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 14 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 21
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 15 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 14 PM
21:10:00 Hài : Không hề biết giận Tập 1 PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 15
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 47 PL
22:50:00 PHHVN : Có một chú cóc con
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 7
23:50:00 Music 4 Kids Số 58
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 20
0:50:00 PHHVN : Có một chú cóc con
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81

Comments

comments

Comments are closed.