CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 03 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 03/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 32
7:25:00 Music 4 Kids Số 54
7:40:00 PHH VN : Giấc mơ Loa Thành 1
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 18 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 18 ( P2 )
8:55:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.2
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
10:00:00 Chương trình tết : Ca nhạc Chào xuân mới
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 14
11:15:00 Chương trình tết : Lì xì đầu năm
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
11:55:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 3
12:25:00 Chương trình tết : Năm ngựa nói chuyện tuổi ngựa
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.2
13:15:00 Hài : Chôn nhời Tập 1
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 7 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 7 ( P2 )
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.2
15:10:00 Kids&Family new Số 22
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 14
15:55:00 Tôi yêu nhà tôi Số 18
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
16:45:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
17:10:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 1 PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 15 PM
19:15:00 Đại hòe thụ Tập 33 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 8 PM
21:10:00 Hài : Tết mẹ vợ PM
21:40:00 Happy birthday Số 60

21:50:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 19 PL
22:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 1
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
23:50:00 Music 4 Kids Số 54
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 1
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77

Comments

comments

Comments are closed.