CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 26 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 26/01/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 26/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 27
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
7:40:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 13 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 13 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.2
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 29
9:55:00 PHHVN : Vũ điệu ánh sáng
10:20:00 Music 4 Kids Số 53
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 6
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00PHHVN : Vũ điệu ánh sáng
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 16.2
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 2 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 2 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 24
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 6
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8
16:45:00 PHHVN : Cái bóng của nhà bác học PM
17:40:00 Kids & Family News Số 21 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 7 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 28 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 3 PM
21:10:00 Hài : Cưới vợ trên xe Phần 2 PM
21:40:00 Happy birthday Số 59

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 14 PL
22:50:00 PHHVN : Cái bóng của nhà bác học
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 7
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.1
0:50:00 PHHVN : Cái bóng của nhà bác học
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 29

Comments

comments

Comments are closed.