CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 25 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 25/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 8
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 46
7:45:00 Lớp học gà con Số 6
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 11
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 20
9:45:00 Music 4 Kids Số 70
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 93 PM
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 12
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Quả trứng lưu lạc và Công chúa xấu xí PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 20
13:15:00 Khám phá thế giới Số 11
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 24
15:10:00 Nhí tài năng Số 8
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 12
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 83
17:00:00 PHHVN : Chiếc Ô đỏ PL
17:30:00 Kids & Family News Số 38 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 21 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 13 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 9 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 25 PM
21:10:00 Hài : Nhập viện cũng phải xem giờ PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 12 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc Ô đỏ PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 13
23:50:00 Nhí tài năng Số 8
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 21
0:50:00 PHHVN : Chiếc Ô đỏ PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 46

Comments

comments

Comments are closed.