CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 23 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 23/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 34
7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 6
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 66 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 66 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 39
9:45:00 Music 4 Kids Số 61
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 37
10:45:00 Thế giới của Bobby Tập 1
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Thung lũng cỏ vàng
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 39
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 24
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 7 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 7 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 61
15:25:00 Thế giới của Bobby Tập 1
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Happy birthday Số 70
17:05:00 PHHV : Khoảng trời PM
17:25:00 Game Tay Đấm Thép PM
17:40:00 Kids & Family News Số 29 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 40 PL
18:35:00 Thế Giới của Bobby Tập 2 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 35 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 8 PM
21:10:00 Hài : Nhập viện cũng phải xem giờ PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 67 PL
22:50:00 PHHV : Khoảng trời
23:20:00 Thế Giới của Bobby Tập 2
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 40
0:50:00 PHHV : Khoảng trời
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 37

Comments

comments

Comments are closed.