CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 22 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 22/12/2013 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 22/12 )
6:30:00 Tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 32
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 8
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 18 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 18 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 23
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 24
9:55:00 Vui học toán Số 23
10:35:00 Ống kính biết tuốt Số 19
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 6
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 11+12
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 23
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 50 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 50 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 19
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 6
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3
17:10:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
17:40:00 Kids & Family News Số 16 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 24 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 7 PM
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 33 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 51 PM
21:10:00 Hài : Công nghệ bán cơm PL
21:40:00 Vui học toán Số 23
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 19 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 7
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 24
0:50:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 24

Comments

comments

Comments are closed.