CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 18 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 18/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Báo cáo sư phụ Tập 1
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45
7:45:00 Lớp học gà con Số 4
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 4 ( P1 )
8:30:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 4 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 13
9:45:00 Music 4 Kids Số 69
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92 PM
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 5
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Thung lũng cỏ vàng
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 13
13:15:00 Khám phá thế giới Số 9
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 17 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 17 ( P2 )
15:10:00 Nhí tài năng Số 7
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 5
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 81
17:00:00 PHHVN : Trên giá sách PL
17:30:00 Kids & Family News Số 37 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 14 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 6 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32 PM
19:30:00 Báo cáo sư phụ Tập 2 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 18 PM
21:10:00 Hài : Tình yêu thời @ PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 5 PL
22:50:00 PHHVN : Trên giá sách
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 6
23:50:00 Nhí tài năng Số 7
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 14
0:50:00 PHHVN : Trên giá sách
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 45

Comments

comments

Comments are closed.