“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 15/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 27 . 1
7:00:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 27 . 2
7:26:45 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3
7:44:55 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
8:00:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 15 . 1
8:31:40 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 15 . 2
9:14:10 PHH Vua sư tử – Tập 39 . 1
9:25:50 PHH Vua sư tử – Tập 39 . 2
9:41:45 Nào mình cùng đi Số 19
10:20:00 Music 4 Kids – Số 43
10:47:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 1 (Phần III)
10:57:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 2 (Phần III)
11:08:45 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
11:35:35 Game Thập nhị tranh tài
11:55:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 1
12:09:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 15 . 2
12:48:25 PHH Vua sư tử – Tập 39 . 1
13:02:55 PHH Vua sư tử – Tập 39 . 2
13:17:00 Tôi yêu nhà tôi – Số 7
13:59:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 15 . 1
14:31:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 15 . 2
15:11:40 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
15:29:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 1 (Phần III)
15:38:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 50 . 2 (Phần III)
15:49:35 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
16:15:35 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58
16:30:45 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:40:30 Happy birthday – Số 49
17:08:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 1
17:22:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 2
17:36:45 Kids&Family News – Số 11
17:52:35 Ca nhạc : Bài 3, Bài 2
18:09:15 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 1
18:25:25 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 2
18:43:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 1 (Phần III)
18:54:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 2 (Phần III)
19:01:50 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
19:16:40 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
19:34:55 Phim Khang Hy vi hành – Tập 28 . 1
19:59:25 Phim Khang Hy vi hành – Tập 28 . 2
20:24:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 16 . 1
20:50:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 16 . 2
21:17:40 Phim Hài 65. Mạt cưa mướp đắng – Phần 1
21:32:55 Phim Hài 65. Mạt cưa mướp đắng – Phần 2
21:50:00 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:00:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 16 . 1
22:26:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 16 . 2
22:51:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 1
23:02:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 2
23:20:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 1 (Phần III)
23:28:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 2 (Phần III)
23:40:20 Happy birthday – Số 49
23:50:30 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
0:10:00 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
0:20:20 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 1
0:33:10 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 2
0:49:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 1
1:01:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 2
1:20:35 Nào mình cùng đi Số 19

Comments

comments

Comments are closed.