CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 16 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 16/02/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 16/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 45
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 31 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 31 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 4 PL
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 32
9:55:00 Music 4 Kids Số 56
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 27
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 PHHVN : Con sáo biết nói
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 4 PL
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 20 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 20 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 27
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 27
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
16:45:00 PHHVN : Con sáo biết nói PM
17:40:00 Kids & Family News Số 24 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 5 PL
18:35:00 Phim HH
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 46 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 21 PM
21:10:00 Hài : Phú Ông hà tiện PM
21:40:00 Happy birthday Số 62

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 32 PL
22:50:00 PHHVN : Con sáo biết nói
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 28
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 5 PL
0:50:00 PHHVN : Con sáo biết nói
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 32

Comments

comments

Comments are closed.