CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 15/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 25 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 25 . 2
7:25:05 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 7
7:35:50 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
7:40:40 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
7:44:35 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
8:00:15 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 11 . 1
8:30:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 11 . 2
9:17:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 16 . 1
9:29:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 16 . 2
9:46:50 Nào mình cùng đi Số 23
10:20:05 Vui học Toán – Số 22 (Phần 1)
10:30:05 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
10:53:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 78 . 1 (Phần III)
11:03:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 78 . 2 (Phần III)
11:35:15 Game Thập nhị tranh tài
11:50:15 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
11:55:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 43 . 1
12:09:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 43 . 2
12:49:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 16 . 1
13:03:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 16 . 2
13:17:40 Tôi yêu nhà tôi – Số 11
14:02:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 43 . 1
14:34:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 43 . 2
15:12:40 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 1)
15:25:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 78 . 1 (Phần III)
15:34:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 78 . 2 (Phần III)
15:50:55 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 1)
16:15:20 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
16:20:40 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 7
16:30:10 Happy birthday – Số 53
16:35:10 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
16:40:10 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 2
17:10:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
17:25:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
17:39:05 Kids&Family News – Số 15
17:54:55 Ca nhạc : Bài 16 , Bài 15
18:10:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 1
18:24:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 2
18:45:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 1 (Phần III)
18:56:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 2 (Phần III)
19:18:20 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
19:33:05 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
19:38:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 26 . 1
20:02:15 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 26 . 2
20:25:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 44 . 1
20:51:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 44 . 2
21:16:35 Phim Hài Ông mê cổ bà mê tân
21:30:10 Phim Hài Về quê
21:46:45 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
21:50:00 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 2
22:00:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 12 . 1
22:26:05 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 12 . 2
22:53:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
23:05:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
23:20:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 1 (Phần III)
23:28:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 79 . 1 (Phần III)
23:40:20 Happy birthday – Số 53
23:50:30 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 70
0:10:10 Ống kính biết tuốt – Số 18 (Phần 2)
0:20:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 1
0:32:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 17 . 2
0:50:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 1
1:02:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 44 . 2
1:20:15 Nào mình cùng đi Số 23

Comments

comments

Comments are closed.