CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 12 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/01/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 12/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 13
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 11
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 39 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 39 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.2
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 27
9:55:00 Vui học toán Số 24
10:35:00 Ống kính biết tuốt Số 22
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 27
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 PHH Việt Nam
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 9.2
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 15
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 71 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 71 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 22
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 27
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 8
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 6
17:10:00 PHH Việt Nam PM
17:40:00 Kids & Family News Số 19 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 28 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 14 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 72 PM
21:10:00 Hài : Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà PL
21:40:00 Vui học toán Số 24
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 40 PL
22:50:00 PHH Việt Nam
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 28
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 74
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 10.1
0:50:00 PHH Việt Nam
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 27

Comments

comments

Comments are closed.