CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 08/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  20 . 1

6:56:55        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  20 . 2

7:25:25        Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 2

7:42:15        Ống kính biết tuốt – Số 13

8:00:20        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 8 . 1

8:31:10        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 8 . 2

9:13:40        PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 1

9:26:15        PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 2

9:47:50        Ước mơ của bé – Số 53

10:20:10      Music 4 Kids – Số 42

10:47:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 1 (Phần III)

10:57:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 2 (Phần III)

11:34:10      Vui học Toán – Số 19 (Phần 1)

11:47:55      Ống kính biết tuốt – Số 13

11:53:35      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 1

12:07:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 8 . 2

12:45:50      PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 1

13:01:15      PHH  Vua sư tử – Tập 32 . 2

13:17:45      Kids&Family News – Số 10

13:53:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 8 . 1

14:26:00      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 8 . 2

15:06:00      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

15:23:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 1 (Phần III)

15:32:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 43 . 2 (Phần III)

15:47:20      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:13:30      Ước mơ của bé – Số 53

16:28:50      Những que diêm thông minh – Số 75

16:40:30      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

17:06:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 1

17:20:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 2

17:34:25      Kids&Family News – Số 11

17:48:35      Ca nhạc :   Bài 27,  Bài 28

18:06:50      PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 1

18:22:15      PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 2

18:40:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 1 (Phần III)

18:51:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 2 (Phần III)

19:13:50      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

19:30:05      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  21 . 1

19:52:10      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  21 . 2

20:19:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 9 . 1

20:47:30      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 9 . 2

21:12:10      Phim Hài  52. Quan mơ  - Phần 1

21:28:40      Phim Hài  52. Quan mơ   – Phần 2

21:48:30      Happy birthday – Số 49

21:53:30      Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)

21:58:40      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 9 . 1

22:24:40      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 9 . 2

22:50:05      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 1

23:00:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 2

23:18:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 1 (Phần III)

23:26:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 44 . 2 (Phần III)

23:39:20      Những que diêm thông minh – Số 75

23:49:10      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

0:09:00        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:19:25        PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 1

0:31:30        PHH  Vua sư tử – Tập 33 . 2

0:49:15        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 1

1:00:00        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 9 . 2

1:19:05        Nào mình cùng đi Số 18

Comments

comments

Comments are closed.