CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 09 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 09/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 20
7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 4
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 52 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 52 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 25
9:45:00 Music 4 Kids Số 59
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 35
10:45:00 Khủng Long Jurassic Tập 1
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Bộ xương biết múa
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 25
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 22
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 19 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 19 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 59
15:25:00 Khủng Long Jurassic Tập 1
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
16:40:00 Happy birthday Số 67
17:10:00 PHHVN : Giai điệu mùa Xuân PM
17:40:00 Kids & Family News Số 27 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 26 PL
18:35:00 Khủng Long Jurassic Tập 2 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 21 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 20 PM
21:10:00 Hài : Tham thì thâm PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 53 PL
22:50:00 PHHVN : Giai điệu mùa Xuân
23:20:00 Khủng Long Jurassic Tập 2
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 26
0:50:00 PHHVN : Giai điệu mùa Xuân
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 35

Comments

comments

Comments are closed.