“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 08 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 08/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 08 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 18 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 18 . 2
7:25:05 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 6
7:44:20 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
8:00:00 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 4 . 1
8:30:10 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 4 . 2
9:17:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 1
9:29:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 2
9:47:40 Nào mình cùng đi Số 22
10:20:55 Vui học Toán – Số 21 (Phần 1)
10:30:15 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
10:54:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 1 (Phần III)
11:04:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 2 (Phần III)
11:35:25 Game Thập nhị tranh tài
11:52:25 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
11:56:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 1
12:11:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 36 . 2
12:51:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 1
13:05:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 9 . 2
13:20:05 Tôi yêu nhà tôi – Số 10
14:05:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 36 . 1
14:36:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 36 . 2
15:15:20 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
15:25:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 1 (Phần III)
15:33:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 71 . 2 (Phần III)
15:52:50 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
16:15:15 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
16:25:15 Happy birthday – Số 52
16:30:45 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
16:37:30 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
17:07:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 1
17:22:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 2
17:37:00 Kids&Family News – Số 14
17:52:50 Ca nhạc : Bài 12 , Bài 13
18:07:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 1
18:22:00 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 2
18:43:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 1 (Phần III)
18:53:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 2 (Phần III)
19:15:25 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
19:30:10 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
19:35:40 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 19 . 1
19:59:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 19 . 2
20:22:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 37 . 1
20:48:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 37 . 2
21:13:40 Phim Hài 89 . Ban thiết kế
21:26:20 Phim Hài 91 . Cái giá của đất quê
21:44:55 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
21:50:40 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
22:00:15 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 5 . 1
22:25:55 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 5 . 2
22:53:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 1
23:05:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 2
23:20:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 1 (Phần III)
23:28:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 72 . 2 (Phần III)
23:40:10 Happy birthday – Số 52
23:50:20 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
0:10:20 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
0:20:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 1
0:31:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 10 . 2
0:50:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 1
1:02:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 37 . 2
1:20:25 Nào mình cùng đi Số 22

Comments

comments

Comments are closed.