CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 08 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 08/06/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 08/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 22
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 48
7:45:00 Lớp học gà con Số 10
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 25
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8
9:45:00 Music 4 Kids Số 72
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95 PM
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 26
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Bí ẩn triền đê PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8
13:15:00 Khám phá thế giới Số 15
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 38
15:10:00 Nhí tài năng Số 10
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 26
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 87
17:00:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
17:30:00 Kids & Family News Số 40 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 27 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 35 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 23 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 39 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 2 PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 26 PL
22:50:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 27
23:50:00 Nhí tài năng Số 10
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 9
0:50:00 PHHVN : Chuyến đi xa của chú tắc kè PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 48

Comments

comments

Comments are closed.