CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 05 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/01/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 05/1 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 6
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 32 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 32 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.1
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 26
9:55:00Vui học toán Số 24
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 20
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 38+39
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.1
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 64 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 64 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 21
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 20
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 5
16:45:00 Pocoyo Tập 40+41 PL
17:40:00 Kids & Family News Số 18 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 21 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 7 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 65 PM
21:10:00 Hài : Bệnh ghen PL
21:40:00 Vui học toán Số 24

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 33 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 40+41 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 21
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 73
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 6.2
0:50:00 Pocoyo Tập 40+41 PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 26

Comments

comments

Comments are closed.