CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 03 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 02/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 03 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:29:00        Tập thể dục buổi sáng

6:37:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  13 . 1

7:00:50        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  13 . 2

7:29:50        Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 1

7:43:00        Happy birthday – Số 48

8:00:05        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 1 . 1

8:29:50        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 1 . 2

9:15:15        PHH  Vua sư tử – Tập 25 . 1

9:27:10        PHH  Vua sư tử – Tập 25 . 2

9:44:00        Nào mình cùng đi Số 17

10:22:40      Music 4 Kids – Số 41

10:49:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 1 (Phần III)

10:59:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 2 (Phần III)

11:35:25      Những que diêm thông minh – Số 81

11:41:25      Vui học Toán – Số 16 (Phần 1)

11:49:45      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:55      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 1

12:09:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 1 . 2

12:48:25      PHH  Vua sư tử – Tập 25 . 1

13:03:10      PHH  Vua sư tử – Tập 25 . 2

13:19:10      Kids&Family News – Số 10

13:55:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 1 . 1

14:24:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 1 . 2

15:08:05      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

15:25:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 1 (Phần III)

15:33:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 36 . 2 (Phần III)

15:49:05      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:15      Ước mơ của bé – Số 52

16:28:15      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

16:40:00      Những que diêm thông minh – Số 81

17:09:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 1

17:23:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 2

17:37:15      Tôi yêu nhà tôi – Số 5

18:12:55      PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 1

18:28:15      PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 2

18:49:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 1 (Phần III)

18:59:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 2 (Phần III)

19:19:25      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

19:35:40      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  14 . 1

19:59:55      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  14 . 2

20:26:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 2 . 1

20:51:50      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 2 . 2

21:15:15      Phim Hài  45. Ô sin siêu văn minh   – Phần 1

21:31:20      Phim Hài 45. Ô sin siêu văn minh   – Phần 2

21:46:55      Happy birthday – Số 48

21:54:25      Ống kính biết tuốt – Số 12

22:00:00      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 2 . 1

22:25:20      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 2 . 2

22:51:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 1

23:03:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 2

23:20:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 1 (Phần III)

23:27:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 37 . 2 (Phần III)

23:40:00      Những que diêm thông minh – Số 81

23:49:30      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

0:09:50        Ống kính biết tuốt – Số 12

0:19:45        PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 1

0:31:45        PHH  Vua sư tử – Tập 26 . 2

0:49:20        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 1

1:00:55        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 2 . 2

1:14:25  Nào mình cùng đi Số 17

Comments

comments

Comments are closed.