“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 01 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 29/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 01 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 11 . 1
7:01:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 11 . 2
7:25:55 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 5
7:37:00 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
7:44:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
7:47:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
8:00:30 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 . 1
8:30:05 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 29 . 2
8:54:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
9:16:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 1
9:27:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 2
9:42:20 Nào mình cùng đi Số 21
9:57:25 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:20:35 Music 4 Kids – Số 45
10:35:15 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
10:39:20 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:51:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 1 (Phần III)
11:01:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 2 (Phần III)
11:12:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
11:35:10 Game Thập nhị tranh tài
11:52:10 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:56:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 1
12:10:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 29 . 2
12:23:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
12:50:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 1
13:04:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 2 . 2
13:19:20 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
13:42:50 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
14:05:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 29 . 1
14:36:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 29 . 2
14:58:10 Những công chúa phép thuật
15:00:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
15:15:15 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 1)
15:25:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 1 (Phần III)
15:34:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 64 . 2 (Phần III)
15:53:05 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
15:55:20 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
16:15:30 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60
16:29:40 Những công chúa phép thuật
16:30:10 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
16:41:00 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
16:44:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
17:08:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 1
17:23:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 2
17:37:40 Kids&Family News – Số 13
17:53:30 Ca nhạc : Bài 9 , Bài 8
18:09:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 1
18:24:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 2
18:46:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 1 (Phần III)
18:56:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 2 (Phần III)
19:04:40 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
19:15:50 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
19:30:35 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:36:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 12 . 1
19:59:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 12 . 2
20:25:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 30 . 1
20:52:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 30 . 2
21:15:05 Phim Hài 78 . Các mẫu hậu vạn tuế – Phần 1
21:29:30 Phim Hài 78 . Các mẫu hậu vạn tuế – Phần 2
21:50:20 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 . 1
22:25:05 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 . 2
22:50:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 1
23:03:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 2
23:19:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 1 (Phần III)
23:27:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 2 (Phần III)
23:39:45 Happy birthday – Số 51
23:49:55 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
0:09:55 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 1
0:31:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 2
0:49:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 1
1:02:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 2
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 21

Comments

comments

Comments are closed.