CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 18 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 18/02/2014 Comments Off

6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 1
6:35:15 Phim Song Long truyền kỳ – Tập 1 ( Phần 1 )
7:03:15 Phim Song Long truyền kỳ – Tập 1 ( Phần 2 )
7:32:30 Nào mình cùng đi Số 32
7:52:20 Happy birthday – Số 62
8:06:05 Phim Địch nhân Kiệt – Tập 33 . 1
8:34:45 Phim Địch nhân Kiệt – Tập 33 . 2
9:17:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 6 ( Phần 1 )
9:30:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 6 ( Phần 2 )
9:44:20 Music 4 Kids Số 56
10:25:30 Nhìn hình bắt chữ – Số 13
10:30:00 Ống kính biết tuốt Số 27 ( Phần 2 )
10:51:55 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 3 ( số đặc biệt )
11:42:20 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
11:54:20 Ống kính biết tuốt Số 27 ( Phần 2 )
12:01:35 PHH VN : Chiếc khăn lụa xanh
12:50:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 6 ( Phần 1 )
13:05:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 6 ( Phần 2 )
13:18:30 Kids&Family News – Số 24
13:57:05 Phim Nhiệm vụ khó chơi – Tập 22 . 1
14:27:45 Phim Nhiệm vụ khó chơi – Tập 22 . 2
15:12:25 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79
15:30:40 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 3 ( số đặc biệt )
16:29:30 Nhìn hình bắt chữ – Số 13
16:34:00 Ống kính biết tuốt Số 27 ( Phần 2 )
17:09:55 PHH VN : Chú Đốm gác rừng
17:32:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 13
17:39:45 Happy birthday – Số 63
17:57:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 7 ( Phần 1 )
18:11:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 7 ( Phần 2 )
18:36:25 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 1 ( Phần 1 )
18:45:55 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 1 ( Phần 2 )
19:14:35 Điều kỳ diệu quanh ta Số 2
19:32:50 Phim Song Long truyền kỳ Tập 2 ( Phần 1 )
19:58:20 Phim Song Long truyền kỳ Tập 2 ( Phần 2 )
20:24:25 Phim Gia đình
21:11:55 Ống kính biết tuốt Số 27 ( Phần 2 )
21:18:40 Phim Hài : Người ngựa – Ngựa người – Phần 1
21:34:05 Phim Hài : Người ngựa – Ngựa người – Phần 2
21:54:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 13
22:02:35 Phim Địch nhân Kiệt – Tập 34 . 1
22:26:15 Phim Địch nhân Kiệt – Tập 34 . 2
22:51:00 PHH VN : Chú Đốm gác rừng
23:10:50 Hoạt hình môi trường : DHH – 17
23:15:50 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 1 ( Phần 1 )
23:21:10 PHH Chim cánh cụt Pororo – Tập 1 ( Phần 2 )
23:32:15 Hoạt hình môi trường : DHH – 11
23:36:15 Music 4 Kids Số 56
23:51:50 Kids&Family News – Số 24
0:08:35 Hoạt hình môi trường : DHH – 1
0:12:35 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
0:23:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 7 ( Phần 1 )
0:34:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 7 ( Phần 2 )
0:46:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 13
0:51:35 Hình hiệu phim hoạt hình
0:51:50 PHH VN : Chú Đốm gác rừng
1:10:40 Hoạt hình môi trường : DHH – 3
1:13:40 Hoạt hình môi trường : DHH – 4
1:16:40 Music 4 Kids Số 56
1:32:15 Bảng chữ chờ cuối

Comments

comments

Comments are closed.